Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses ausgezeichnete Projekt gleich zwei Preise erhalten hat. Mit dem Preis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz und dem Anerkennungspreis der Hamburg Mannheimer Stiftung im Programm Jugend und Zukunft wird jeweils der innovative und integrative Ansatz dieses Projektes gewürdigt.

Christiane Fetscher, 27.02.2007

W dniach 20-27.01.2007r. odby?o si? spotkanie m?odzie?y “Fair Life Bystrzyca Górna – Dusseldorf” w Krzy?owej. W ramach spotkania m?odzie? odpowiada?a sobie na pytanie co to znaczy by? fair w ?yciu, jak pojmowana jest zasada fair play. Rozmawiali o tolerancji, odwadze cywilnej, asertywno?ci.

Uczestnicy wspólnie sp?dzali czas podczas wycieczki do Wroc?awia, rozgrywek sportowych, dyskotek, kreatywnych zaj?? grupowych. M?odzie? niemiecka mia?a mo?liwo?? zwiedzenia naszej placówki, w której na co dzie? mieszkaj? i ucz? si? ich polscy koledzy. W czasie wizyty m?odzie? obejrza?a wspólnie spektakl profilaktyczny dotycz?cy przemocy w rodzinie, braku tolerancji.